استقلال به سبک پاری‌سن‌ژرمن مشکل ارسلان را حل کرد!

Table of Contents

پیشنهاد روز

استقلال به سبک پاری‌سن‌ژرمن مشکل ارسلان را حل کرد!

باشگاه استقلال پیش از بسته شدن پنجره نقل و انتقالات تابستانی با ارسال نامه به سازمان لیگ نام ارسلان مطهری را از لیست خارج کرد. این در حالیست که پیش از این گفته می‌شد این بازیکن به خاطر عدم توافق برای فسخ قرارداد در جمع آبی‌ها ماندنی شده است.

استقلال بر اساس قرارداد موجود این اختیار را داشت که نام بازیکن را در لیست مازاد قرار بدهد و اکنون هم در حال فراهم کردن شرایط برای ثبت قرارداد کاوه رضایی است.

با اینحال چون بازیکن در لیست مازاد قرار گرفته باشگاه مکلف است تعهدات مالی خودش را انجام بدهد. ضمن اینکه در صورت عدم تمایل بازیکن، او می‌تواند بعد از بسته شدن پنجره تابستانی نیز قراردادش را طی توافق با باشگاه فسخ کند. در غیر این صورت بازیکن به تمریناتش در کنار تیم ادامه می‌دهد.

در حال حاضر باشگاه استقلال طی مکاتبه با سازمان لیگ نام ارسلان مطهری را از لیست خارج کرده و سازمان لیگ نیز این امر را پذیرفته است. تنها مورد بحث بین سازمان لیگ و باشگاه استقلال، میزان پرداخت مطالبات مطهری است. البته در این بین، این نکته قابل توجه است؛ بازیکنی که در لیست مازاد قرار می‌گیرد نمی‌تواند پول چند فصل را مطالبه کند و تنها مطالبات یک فصل را دریافت خواهد کرد.

این اقدام پیش از این نیز توسط باشگاه پاری‌سن ژرمن صورت گرفته بود و در حالیکه این باشگاه چندین بازیکن مازاد داشت آن ها را از لیست خودش خارج کرده بود اما حقوقشان را پرداخت می‌کرد.

به این ترتیب در حال حاضر باشگاه استقلال یک جای خالی در لیست خودش دارد و مشکلی برای ثبت قرارداد کاوه رضایی که بازیکن آزاد محسوب می‌شود، نیست.

258 258

پیشنهادات روز

در اینستاگرام

جوستک را دنبال نمایید

در تلگرام

جوستک را دنبال نمایید

پیشنهاد روز

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک نظر اضافه کنید