دردسر جدید برای تیم یحیی؛ احتمال محرومیت پرسپولیس

Table of Contents

پیشنهاد روز

دردسر جدید برای تیم یحیی؛ احتمال محرومیت پرسپولیس

گزارش های فحاشی تماشاگران تیم پرسپولیس به اعضای تیم فولاد به خصوص مهدی هاشمی نسب از سوی ناظر بازی گزارش شده است و این گزارش به زودی از سوی اعضای کمیته انضباطی مورد بررسی قرار می گیرد.

بر اساس تصاویری که در فضای مجازی پخش شده شدت فحاشی ها به گونه ای بوده پدری که به همراه دختر کوچکش به استادیوم آزادی آمده بود جلوی گوش هایش را گرفت تا فحاشی ها را نشوند.

احتمال محرومیت تماشاگران تیم پرسپولیس به زودی از سوی اعضای کمیته انضباطی مورد بررسی قرار می گیرد. مشخصا به نظر می رسد در پرونده اول کمیته انضباطی به جریمه نقدی و تذکر اکتفاء می کند و در صورت تکرار احتمالا یک بازی تیم پرسپولیس بدون حضور تماشاگر برگزار می شود.

البته شاید نظر اعضای کمیته انضباطی چیزی غیر از این باشد و به دلیل شدت فحاشی ها یک جلسه تماشاگران تیم پرسپولیس را محروم کنند تا در آینده موجب عدم تکرار این اتفاق شوند.

258 258

پیشنهادات روز

در اینستاگرام

جوستک را دنبال نمایید

در تلگرام

جوستک را دنبال نمایید

پیشنهاد روز

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک نظر اضافه کنید