شروع دو دستگی در تیم ملی؟/ طارمی و جهانبخش خواهان رفتن اسکوچیچ!

Table of Contents

شروع دو دستگی در تیم ملی؟/ طارمی و جهانبخش خواهان رفتن اسکوچیچ!

به گزارش جُستک ، طارمی با انتشار استوری در صفحه خود تأکید کرد که استوری های قبلی بر اساس تصمیم جمعی منتشر نشده اند.

شروع دو دستگی در تیم ملی؟/ طارمی و جهانبخش خواهان رفتن اسکوچیچ!

این اتفاق در حالی افتاد که بلافاصله پس از طارمی،جهانبخش،انصاری فرد،پورعلی گنجی و حاج صفی هم متن طارمی را استوری کردند.صبح امروز بود که چند بازیکن تیم ملی از جمله سردار آزمون در حمایت از اسکوچیچ یک متن را در اینستاگرام استوری کرده بودند.

شروع دو دستگی در تیم ملی؟/ طارمی و جهانبخش خواهان رفتن اسکوچیچ!

شروع دو دستگی در تیم ملی؟/ طارمی و جهانبخش خواهان رفتن اسکوچیچ!

شروع دو دستگی در تیم ملی؟/ طارمی و جهانبخش خواهان رفتن اسکوچیچ!

251 251

در اینستاگرام

جوستک را دنبال نمایید

در تلگرام

جوستک را دنبال نمایید

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک نظر اضافه کنید