صعود چشم‌گیر دختران ایران در رنکینگ شمشیربازی جهان

Table of Contents

صعود چشم‌گیر دختران ایران در رنکینگ شمشیربازی جهان

پس از این‌که مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان مصر برای نمایندگان ایران به پایان رسید، جایگاه آن‌ها در رنکینگ جهانی مشخص شد. دختران سابر و اپه با حضور در قهرمانی جهان، توانستند صعود چشم گیری داشته باشند که این اتفاق تاثیر حضور در مسابقه را بر روی رنکینگ بازیکنان نشان می‌دهد.

فائزه رفیعی در سابر با ۹۹ پله صعود در رده ۱۵۹ جهان قرار گرفت و اعظم بختی در اپه، پیش از این جایی در رنکینگ جهانی نداشت اما در اکنون در رده ۱۸۷ جهان قرار گرفت. دختران فلوره ایران هم توانستند وارد رنکینگ جهانی شوند.

صعود چشم‌گیر دختران ایران در رنکینگ شمشیربازی جهان

در مقابل، تیم سابر مردان ایران در بخش تیمی جایگاه خود را در رده هفتم از دست داد و به رده هشتم جهان نزول کرد.

رنکینگ شمشیربازان ایران به شرح زیر است:

*اسلحه سابر مردان:

تیمی
۸- ایران (۷)

*اسلحه سابر زنان:

انفرادی
۱۵۹- فائزه رفیعی (۲۵۸)
۲۰۷- پریماه برزگر(۲۹۱)
۲۸۲- نجمه سازنچیان (۲۸۵)

*اسلحه اپه مردان:
۲۴۷ – محمد رضایی ۲۱ ساله (۳۴۴)
۳۵۰- محمد رحیمی (بدون رنکینگ)
۵۵۴- محمد برزگر
۵۹۹- محمد رضایی ۴۱ ساله(بدون رنکینگ)

*اسلحه اپه زنان:
انفرادی
۱۸۷- اعظم بختی (بدون رنکینگ جهانی)
۳۳۵- مهسا پور رحمتی (بدون رنکینگ جهانی)
تیمی
۴۹- ایران (بدون رنکینگ)

*اسلحه فلوره زنان:

انفرادی
۴۰۹- هانیه خوشخواهی(بدون رنکینگ)
۴۱۳- زهرا کارگر (بدون رنکینگ)

251 251

در اینستاگرام

جوستک را دنبال نمایید

در تلگرام

جوستک را دنبال نمایید

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک نظر اضافه کنید