مطهری چگونه بدون فسخ قرارداد کنارگذاشته شد؟/عکس

Table of Contents

پیشنهاد روز

مطهری چگونه بدون فسخ قرارداد کنارگذاشته شد؟/عکس

مانطور که اعلام شده بود باشگاه استقلال با قراردادن نام ارسلان مطهری در لیست مازاد خود، یک جای خالی در لیست بزرگسالان تیم ایجاد کرد تا بتواند نام کاوه رضایی را در صورت فراهم شدن شرایط به ثبت برساند.

این اقدام باشگاه استقلال برخلاف آنچه که تصور می‌شود به منزله فسخ نیست چرا که در این حالت بازیکن مدنظر همچنان تحت قرارداد باشگاه است.

بر اساس ماده دوم از ضمیمه سوم آیین نامه نقل و انتقالاتی که روی سایت سازمان لیگ نیز موجود است، یک باشگاه باید تا 30 روز قبل از پایان مهلت نقل و انتقالات لیست مازاد خودش را به سازمان لیگ اعلام کند. اگر نام بازیکنی در لیست مازاد اعلام نشود و در لیست ثبت نام نیز به سازمان لیگ ارئه نگردد، باشگاه ملزم به پرداخت حقوق و مزایای بازیکن طبق قرارداد، تا زمان عقد قرارداد او با باشگاه جدید یا اتمام قرارداد فعلی است.

ضمن اینکه باشگاه مذکور باید غرامتی را هم به میزان 20درصد کل حقوق و مزایای قراداد به بازیکن بپردازد.

همچنین در این ماده ذکر شده بازیکنی که نامش در لیست مازاد اعلام نشده و در لیست اعلامی به سازمان لیگ برای ثبت نام نیز وجود ندارد، بعد از اتمام زمان نقل و انتقالات می‌تواند ضمن فسخ قرارداد، مبادرت به عقد قرارداد با هر باشگاه دیگری کند.

به نظر می‌رسد موضوع بحث این پرونده که کار را به کمیته‌های وضعیت و تدوین مقررات کشانده نحوه پرداخت مطالبات و به خصوص غرامت ذکر شده به بازیکن توسط باشگاه استقلال باشد اما به هرحال باید دید که ارکان نامبرده چه حکمی را در پرونده ارسلان مطهری و باشگاه استقلال صادر خواهد کرد.

مطهری چگونه بدون فسخ قرارداد کنارگذاشته شد؟/عکس

258 258

پیشنهادات روز

در اینستاگرام

جوستک را دنبال نمایید

در تلگرام

جوستک را دنبال نمایید

پیشنهاد روز

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک نظر اضافه کنید