واکسيناسيون در هند

واکسيناسيون در هند

[ad_1]

اسکل هند ثروتش از ایران بیشتره …..فقط کارخونه واکسن سازیش
میتونه چند برابر نفت ایران میتون در آمد داشته باشه …شکاف طبقاتی را با فقر اشتباه گرفتی ایران
نادان جان هند از پاره ای جهات از بلژیک هم پیشه . درست مقایسه بفرمایید
فقیرترین ؟؟؟؟

[ad_2]

Source link

خواندن
واکنش پاکستان به اتهامات آمریکا

ارسال دیدگاه

message
email
person