درباره جُستک

جُستک یا جوستک یک موتور سرچ جدیدی ایرانی است .

این موتور سرچ بزودی با فعالیت اصلی خود استارت خواهد خورد

ما با امید بر اینکه یک روز جزء بزرگترین موتورهای جستجو جهان شویم استارت این پروژه را زده ایم و برای دستیابی به این امر نیاز مند کمک و همیاری شما دوستان نیز هستیم.

پیشنهادات شما به کمک خواهد کرد تا سریعتر برنامه ای با سلایق شما و دیگر دوستان را اجرا نموده و این قول را به شما خواهیم داد تمامی موارد قابل اجرا را برای شما در این برنامه پیاده سازی نماییم.

لازم به ذکر است تا استارت پروژه اصلی ما با یک دمو ساده و اولیه شروع به فعالیت نموده ایم .

Share on Facebook Share
Share on TwitterTweet
Share on Pinterest Share
Share on LinkedIn Share
Share on Digg Share