برای آموزش آموزشگاه برویم یا آرایشگر؟

Table of Contents

برای آموزش آموزشگاه برویم یا آرایشگر؟   تفاوت یادگیری آرایشگری در آموزشگاه و آرایشگاه برای آنکه بدانید شغل آرایشگری مناسب چه کسانی هست و از کجا باید شروع کرد ، این مطلب را از دست ندهید. آموزش آرایشگری در آرایشگاه یک فرد برای آموزش  در آرایشگاه باید تمام وقت حضور داشته باشد و کارهایی مثل نظافت، شستشوی سر، اصلاح  پشت گردن و غیره انجام دهد. ممکن است این نحوه آموزش یک یا دوسال به طول بیانجامد. آموزش آرایشگری در آموزشگاه در آموزشگاه این تفاوت وجود دارد که شما فقط  وفقط  برای آموزش فعالیت میکنید و در مدت دوماه می‌توانید آرایشگر شوید. جالب است بدانید که در نهایت شخص یا اشخاصی که در این دو مکان فعالیت می کنند هر دو آرایشگر هستند! اما تفاوت هایی در این دو شخص دیده می شود که موضوع بحث ما را جالبتر می‌کند: خصوصیات مربی آرایشگری در آموزشگاه آرایشگر است تجربه آرایشگری دارد مهارت کامل آرایشگری دارد اجازه قانونی آموزش دارد مهارت انتقال علم و هنر خورد را به صورت اصولی و استاندارد دارد مربی بر کار کارآموز نظارت می‌کند کارآموز موی طبیعی میزند و مربی نظارت می‌کند مربی سطح مهارت خود را مثل معلم ابتدایی پایین می آورد تا کارآموز از پایه و صفر خوب یاد بگیرد مربی تایید کننده رسمی و قانونی مهارت یک کارآموز است شهریه دولتی از کارآموز گرفته می شود مدرک رسمی و قانونی و بین المللی که مورد تایید همه ی کشور ها است صادر میشود خصوصیات آرایشگر در آرایشگاه آرایشگر است تجربه آرایشگری دارد مهارت کامل آرایشگری دارد اجازه آموزش ندارد مهارت در آموزش ندارد، چون دوره مربی‌گری ندیده است. آرایشگر کار می‌کند و شاگرد تماشا می‌کند. شاگرد موی مصنوعی میزند چون غیر اصولی آموزش دیده و ممکن است خراب کند. آرایشگر مجبور است برای رضایت مشتری خود بهترین مهارت خود را پیاده کند و برای شاگرد مهارتش را نمایش دهد‌! شاگرد در آن لحظه لذت می برد ولی کاربرد عملی برایش ندارد. آرایشگر اجازه چنین کاری ندارد و تایید او هیچ ارزش قانونی ندارد. پول اضافه و دلخواه از شاگرد گرفته می شود. یک یا چند برگه رنگی با نوشته های فارسی و لاتین طراحی، چاپ و امضا می شود که هیچ ارزش قانونی و رسمی ندارد و فقط یک قاب عکس است.

برای آموزش آموزشگاه برویم یا آرایشگر؟

برای آموزش آموزشگاه برویم یا آرایشگر؟

 

 

تفاوت یادگیری آرایشگری در آموزشگاه و آرایشگاه

برای آنکه بدانید شغل آرایشگری مناسب چه کسانی هست و از کجا باید شروع کرد ، این مطلب را از دست ندهید.

 

برای آموزش آموزشگاه برویم یا آرایشگر؟   تفاوت یادگیری آرایشگری در آموزشگاه و آرایشگاه برای آنکه بدانید شغل آرایشگری مناسب چه کسانی هست و از کجا باید شروع کرد ، این مطلب را از دست ندهید. آموزش آرایشگری در آرایشگاه یک فرد برای آموزش  در آرایشگاه باید تمام وقت حضور داشته باشد و کارهایی مثل نظافت، شستشوی سر، اصلاح  پشت گردن و غیره انجام دهد. ممکن است این نحوه آموزش یک یا دوسال به طول بیانجامد. آموزش آرایشگری در آموزشگاه در آموزشگاه این تفاوت وجود دارد که شما فقط  وفقط  برای آموزش فعالیت میکنید و در مدت دوماه می‌توانید آرایشگر شوید. جالب است بدانید که در نهایت شخص یا اشخاصی که در این دو مکان فعالیت می کنند هر دو آرایشگر هستند! اما تفاوت هایی در این دو شخص دیده می شود که موضوع بحث ما را جالبتر می‌کند: خصوصیات مربی آرایشگری در آموزشگاه آرایشگر است تجربه آرایشگری دارد مهارت کامل آرایشگری دارد اجازه قانونی آموزش دارد مهارت انتقال علم و هنر خورد را به صورت اصولی و استاندارد دارد مربی بر کار کارآموز نظارت می‌کند کارآموز موی طبیعی میزند و مربی نظارت می‌کند مربی سطح مهارت خود را مثل معلم ابتدایی پایین می آورد تا کارآموز از پایه و صفر خوب یاد بگیرد مربی تایید کننده رسمی و قانونی مهارت یک کارآموز است شهریه دولتی از کارآموز گرفته می شود مدرک رسمی و قانونی و بین المللی که مورد تایید همه ی کشور ها است صادر میشود خصوصیات آرایشگر در آرایشگاه آرایشگر است تجربه آرایشگری دارد مهارت کامل آرایشگری دارد اجازه آموزش ندارد مهارت در آموزش ندارد، چون دوره مربی‌گری ندیده است. آرایشگر کار می‌کند و شاگرد تماشا می‌کند. شاگرد موی مصنوعی میزند چون غیر اصولی آموزش دیده و ممکن است خراب کند. آرایشگر مجبور است برای رضایت مشتری خود بهترین مهارت خود را پیاده کند و برای شاگرد مهارتش را نمایش دهد‌! شاگرد در آن لحظه لذت می برد ولی کاربرد عملی برایش ندارد. آرایشگر اجازه چنین کاری ندارد و تایید او هیچ ارزش قانونی ندارد. پول اضافه و دلخواه از شاگرد گرفته می شود. یک یا چند برگه رنگی با نوشته های فارسی و لاتین طراحی، چاپ و امضا می شود که هیچ ارزش قانونی و رسمی ندارد و فقط یک قاب عکس است.

 

آموزش آرایشگری در آرایشگاه :

یک فرد برای آموزش  در آرایشگاه باید تمام وقت حضور داشته باشد و کارهایی مثل نظافت، شستشوی سر، اصلاح  پشت گردن و غیره انجام دهد.

ممکن است این نحوه آموزش یک یا دوسال به طول بیانجامد.

 

آموزش آرایشگری در آموزشگاه

در آموزشگاه این تفاوت وجود دارد که شما فقط  وفقط  برای آموزش فعالیت میکنید و در مدت دوماه می‌توانید آرایشگر شوید.

جالب است بدانید که در نهایت شخص یا اشخاصی که در این دو مکان فعالیت می کنند هر دو آرایشگر هستند!

 

اما تفاوت هایی در این دو شخص دیده می شود که موضوع بحث ما را جالبتر می‌کند:

 

خصوصیات مربی آرایشگری در آموزشگاه

 1. آرایشگر است
 2. تجربه آرایشگری دارد
 3. مهارت کامل آرایشگری دارد
 4. اجازه قانونی آموزش دارد
 5. مهارت انتقال علم و هنر خورد را به صورت اصولی و استاندارد دارد
 6. مربی بر کار کارآموز نظارت می‌کند
 7. کارآموز موی طبیعی میزند و مربی نظارت می‌کند
 8. مربی سطح مهارت خود را مثل معلم ابتدایی پایین می آورد تا کارآموز از پایه و صفر خوب یاد بگیرد
 9. مربی تایید کننده رسمی و قانونی مهارت یک کارآموز است
 10. شهریه دولتی از کارآموز گرفته می شود
 11. مدرک رسمی و قانونی و بین المللی که مورد تایید همه ی کشور ها است صادر میشود

 

خصوصیات آرایشگر در آرایشگاه

 1. آرایشگر است
 2. تجربه آرایشگری دارد
 3. مهارت کامل آرایشگری دارد
 4. اجازه آموزش ندارد
 5. مهارت در آموزش ندارد، چون دوره مربی‌گری ندیده است.
 6. آرایشگر کار می‌کند و شاگرد تماشا می‌کند.
 7. شاگرد موی مصنوعی میزند چون غیر اصولی آموزش دیده و ممکن است خراب کند.
 8. آرایشگر مجبور است برای رضایت مشتری خود بهترین مهارت خود را پیاده کند و برای شاگرد مهارتش را نمایش دهد‌! شاگرد در آن لحظه لذت می برد ولی کاربرد عملی برایش ندارد.
 9. آرایشگر اجازه چنین کاری ندارد و تایید او هیچ ارزش قانونی ندارد.
 10. پول اضافه و دلخواه از شاگرد گرفته می شود.
 11. یک یا چند برگه رنگی با نوشته های فارسی و لاتین طراحی، چاپ و امضا می شود که هیچ ارزش قانونی و رسمی ندارد و فقط یک قاب عکس است.

در اینستاگرام

جوستک را دنبال نمایید

در تلگرام

جوستک را دنبال نمایید

 • هنوز نظری ندارید.
 • یک نظر اضافه کنید