اموال سرقتی کشف شده چگونه به صاحبان آن برگردانده می شود؟ | اطلاعیه مهم بانک ملی

Table of Contents

پیشنهاد روز

اموال سرقتی کشف شده چگونه به صاحبان آن برگردانده می شود؟ | اطلاعیه مهم بانک ملی

به گزارش جُستک آنلاین، در پی دستگیری سارقان صندوق‌های اجاره‌ای بانک ملی ایران، این بانک اطلاعیه تازه‌ای درباره چگونگی بازگشت اموال سرقتی صادر کرد. اقدامات زیر به منظور اعاده دقیق و سریع اموال به صاحبان آن ضرورت دارد.

۱-  پرداخت پنجاه درصد مبلغ خود اظهاری، فارغ از مسائل حقوقی آن هم در زمانی که دستگیری سارقان و پیدایش اموال مسروقه یک احتمال شاید ضعیف بود، برای حفظ اعتماد مشتریان بوده است، بنابراین با پیدا شدن اموال مسروقه،  تلاش بانک و مرجع  قضایی بر اعاده و تحویل عین اموال به صاحبان آن است.

۲- اکنون با به دست آمدن اموال مسروقه، قبل از هر اقدامی، تفکیک و تطبیق اموال یافته شده با فهرست خود اظهاری صاحبان اموال ضرورتی و ‌نیازمند همکاری با مرجع قضایی و بانک است تا در فرایند منطقی و بدون هر گونه ادعای معارض و شبهه، اموال هر یک از ذینفعان معلوم و ‌معین و به صاحب آن تحویل شود.

۳- برای سهولت در شناسایی دقیق صاحب مال، ارائه اسناد و قراین مالکیت نظیر فاکتور خرید یا اعلام نشانی خاص به لحاظ کمی و کیفی و سایر شواهد و قراین موثر، حتی تعرفه شهود، کمک شایانی به تحویل اموال به صاحبان واقعی آن می کند.

۴- احتمال دارد در فرایند تشخیص، مقداری از اموال معلوم ‌معین شود و مابقی ادعا، مستلزم رسیدگی دقیق‌تری باشد. انتظار می‌رود ذینفعان با احترام به حقوق همه آسیب دیدگان از سرقت، صبر داشته تا در اسرع وقت اموال هر یک به آنان اعاده شود.

۵- با توجه به کشف اموال مسروقه و احتمال تداخل اموال باهم، صلاحیت تشخیص نهایی تعلق هر یک از اموال به صاحبان آن با مرجع قضایی بوده و تعیین تکلیف کسری آن نیز به عهده همان مرجع است، اما بانک ملی ایران تا زمان حل و فصل کامل موضوع، مسئولانه نسبت به پیگیری اعاده اموال اقدام می کند.

۶- توصیه می شود با عنایت به خوداظهاری انجام شده ذینفعان در فضای تنش آلود متاثر از سرقت اموال و به منظور رسیدگی سریع تر در مرحله تطبیق و تشخیص اموال، تمامی صاحبان در صورت صلاحدید مجدد نسبت به اعلام مشخصات اموال به صورت دقیق به شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۴ تهران نیز اقدام کنند.

۷- بانک ملی ایران متعهد است در خصوص جبران کسری احتمالی اموال، برابر تشخیص و نظر مرجع قضایی اقدام کند.

۸- انتظار می‌رود با توجه به دستگیری سارقان با فاصله کم از زمان سرقت و پیدایش اموال به صورت حداکثری، صاحبان اموال با آرامش فرصت تفکیک و تطبیق و تشخیص را به کارشناسان و مرجع محترم قضایی اعطا و از تجمع و تنش پرهیز کنند تا هر چه سریع تر به اموال خود برسند.

در  تعطیلات اخیر، سارقان با ورود به شعبه بانک ملی رو به روی دانشگاه تهران، چند صندوق امانت و بخشی از تجهیزات اتاق سرور و مرکز مانیتورینگ این شعبه را به سرقت برده اند. بر اساس اعلام مسئولان این بانک تعداد صندوق‌های موجود ۱۶۸ صندوق بوده که در سرقت رخ داده به ۱۶۷ صندوق آسیب رسیده و برخی از صندوق‌های این شعبه آسیبی ندیده اند. این سارقان دیروز دستگیر شدند.

پیشنهادات روز

در اینستاگرام

جوستک را دنبال نمایید

در تلگرام

جوستک را دنبال نمایید

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک نظر اضافه کنید