مهاجرت کادر درمان به آلمان

Table of Contents

پیشنهاد روز

مهاجرت کادر درمان به آلمان

مهاجرت کادر درمان به آلمان

مهاجرت کادر درمان به آلمان

در حال حاضر به دالیل زیادی افراد اقدام به مهاجرت میکنند، و کادر درمان هم از مهاجرت مستثنی
نیستند و خواهان مهاجرت هستند. برای درآمد بما به بررسی مختصری برایشان اقدام میکنیم و
مهاجرت به المان را برایشان بررسی خواهیم کرد. زیرا که موقعیت شغلی کادر درمان در هر کشوری
قوانین خود را دارد. موقعیت کادر درمان در آلمان بهترین موقعیت و پیشرفتهترین و با امکانات باالتر
شغلی از بین کشورهای دیگر است.

 

مهاجرت کادر درمان به آلمان

اعزام کادر درمان در آلمان
کادر درمانی که می خواهند به کشور آلمان مهاجرت کنند باید اول مدارک خود را
معادلسازی (Approvation) کنند. برای این کار باید مدارک خود را به آلمان ارسال کنند، و بعد
از دریافت تأییدیه مدرک نظامپزشکی آلمان در صورت وجود زبان B2 اجازه ورود به مدت 6 ماه را می ده.
کادر درمان در مدت 6 ماه موظف است در آزمون تئوی که توسط سازمانی به نام OL برگزار
میشود شرکت کند. در صورت پذیرش باید به مصاحبه های با پزشکان وزارت بهداشت آلمان خواهد
داشت، و بعد از پذیرش مدرک طبابت 2 ساله میگیرد، پزشک کشور آلمان شناخته خواهد شد.
ولی به این نکته باید توجه داشت برای مهاجرت کادر درمان به آلمان، پرستاران شرایط متفاوتی نسبت
به دیگران دارند. زیرا باید مدرک زبان B1 را داشته باشند و باید در دورهای 3 ساله آوسبیلدونگ در
آلمان را بگذرانند. در این دوره زبان آلمانی تخصصی و آموزش پرستاری است. همچنین ترجیحاً
پرستاران باید زیر 03 سال و حداقل دارای 6 ماه سابقه کار داشته باشند یا برای باالی 03 سال باید
حداقل 2 سال سابقه کار داشته باشند و دارای مدرک تحصیلی لیسانس پرستاری باشند. در ضمن باید
بدانید مدرک دکترای پزشکی ایران معادل لیسانس کشور آلمان است که با روند معادلسازی این کار
انجام خواهد گرفت.

اشتغال کادر درمان در آلمان
پزشکانی که میخواهند به کادر درمان آلمان وارد بشوند باید اول بهعنوان دستیار و رزیدنت برای یک
متخصص و پروفسوری که اجازه گرفتن رزیدنت را دارد کار کند. بعد از آن برای اجازة کار پزشکی به
اداره مربوط برود و مدرک و اجازه کار بگیرد و بعد از گرفتن این دو مدرک به میتواند در همان شهر
اقدام به تحصیل و همزمان کار انجام دهد باید به سفارت آلمان در ایران رود و ویزای خود را بگیرد و
پزشکان از همان اول نمیتوانند بهعنوان پزشک کار کنند و مطب بزنند. کشور آلمان نیاز زیادی به کادر
درمانی اعالم کرده است ولی شرط یادگرفتن زبان آلمانی تخصصی اجباری شده است.

استخدام کادر درمان در آلمان

برای کادر درمان مشاغلی که بیشتر موردنیاز است عبارتاند از: مامایی – دندانپزشکی – پزشک –
پرستار – پزشک اطفال – فیزیوتراپ – تکنسین بیهوشی – تکنسین رادیولوژی – پزشک متخصص و
جراح – کارشناس بهداشت عمومی – متخصص زنان و زایمان – تکنسین علوم آزمایشگاهی – کارشناس
و متخصص تغذیه و رژیمدرمانی – داروساز – پرستار اورژانس – دامپزشک – برای استخدام در کادر
درمان مانند بسیاری از کشورهای دیگر میتوانید به کاریابیهای رسمی کشور آلمان مراجعه کنید تا به
کمک آنها مراحل مقدماتی برای اشتغال را طی کنید و آنها میتوانند به شما کارهای موردعالقه متناسب
با شرایط شما معرفی کنند.
بعد از بستن قرارداد برای پزشکان و پرستاران کادر درمان میتوانند همراهان خودشان یعنی همسر و
فرزند زیر 81 سال هست درخواست ویزای همراه کنند و برای دریافت آن اقدام کنند و برای کادر
درمان اجازه و امکانات برای تحصیل خانواده فراهم میشود و همچنین در صورت اقامت به خانواده آنها
هم تبع و اقامت قانونی خواهند داد.
پرستاران 5 روز در هفته کار میکنند ولی در صورت موافقت وزارت یا اداره مربوط میتوانند درخواست
اضافهکار z داشته باشند و قابلذکر است که پرستاران تازهکار ساعات کار کمتری نسبت به بقیه دارند.
برای حقوق هم باید گفت تجربه کاری و مالیاتی که پرداخت میکنند و بیمهای که رد میشود بعد 4
تا 5 سال در حقوق آنها مؤثر است.

نتیجه گیری:
در پایان باید گفت در بین کشورهای جهان کادر درمان اگر بخواهند اقدام به مهاجرت کنند گزینه
مناسب یا بهتر است بگوییم بهترین گزینه کشور آلمان است زیرا شرایط رفاهی اخذ ویزا و شرایط
استخدامی این کشور مناسبتر و آسانتر از سایر کشورها هست. فقط باید چند آزمون در حین کار و
در حین تحصیل بدهید

پیشنهادات روز

در اینستاگرام

جوستک را دنبال نمایید

در تلگرام

جوستک را دنبال نمایید

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک نظر اضافه کنید